Kurzy první pomoci

pro laickou i odbornou veřejnost

Chcete si osvojit dovednosti potřebné pro záchranu lidského života? Hledáte kurzy první pomoci pro zaměstnance vaší firmy interaktivní formou?

Pak jsme tu pro vás.

certifikované kurzy

Kurzy první pomoci prováděné certifikovanými lektory s praxí v přednemocniční péči.

Neboj se pomoci

Naučíte se praktické dovednosti, které mohou pomoci zachránit lidský život.

Zdravotní péče

Osvojíte si záchranářské vědomosti a vyzkoušíte si záchranářskou práci na modelových situacích.

Neboj se pomoci

Včasná a správně poskytnutá první pomoc může zachránit člověka

Naučíme vás styl správné techniky poskytnutí první pomoci. Po absolvování našeho kurzu budete schopni poskytnout kardiopulmonální resuscitaci a další formy nezbytné pomoci. 

%
spokojenost
+
Provedených kurzů
+
Udělených certifikátů
Komplexní proškolení zaměstnanců

Kurz pro firmy

Při výkonu povolání může dojít k vážnému poškození zdraví. Proškolení zaměstnanci pak mohou svým kolegům zachránit život.

Kurz upravujeme vždy tak, aby vyhovoval specifikám zaměření firmy (např. první pomoc při úrazech způsobených chemikáliemi, či při zasažení elektrickým proudem atd.) Školení obsahuje vždy teoretickou přípravu a následně praktický nácvik na figurínách či živých figurantech.

Osvojení zásad první pomoci

Individuální kurz

Rádi vyjdeme vstříc i jednotlivcům, kteří se chtějí zdokonalit v základech první pomoci.

Počítáme s tím, že i jednotlivci mohou mít zájem o osvojení si zásad první pomoci. Aby jste v takovém případě nemuseli hledat organizovaná skupinová školení, připravili jsme pro Vás náš individuální program. Vždy se Vám bude věnovat profesionální záchranář, připravený zodpovědět všechny Vaš dotazy.

Komplexní proškolení zaměstnanců

Akreditované kurzy pro pracovníky v sociální sféře

Tento kurz je určen všem pracovníkům v sociální sféře. Pro upevnění znalostí a dovedností je výuka první pomoci v teoretické rovině střídána praktickými nácviky.

V rámci semináře budou účastníci seznámeni, jak se zásadami poskytování první pomoci dle European Resuscitation Council Guidelines, tak s nutností přivolání odborné pomoci, efektivní diagnostikou urgentních stavů až po vhodná ošetření jednotlivých stavů. Praktický nácvik v podobě modelových situací umožňuje využít získané vědomosti a zároveň je ukotvuje.

Rezervujte si kurz první pomoci ještě dnes

Kurzy odborně zaštiťuje profesionální lektorka.
Akreditace úspěšně zvládnutého kurzu
Neboj se pomoci

Kdo jsme

Zuzana Holečková

zdravotnická záchranářka, certifikovaná lektora a zakladatelka projektu Neboj se pomoci.

V současné době působí u Zdravotnické záchranné služby v Hradci Králové. Při své lektorské činnosti využívá i profesní zkušenosti získané na Klinice urgentní medicíny Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

shutterstock_1721672644 HD
Neboj se pomoci

Kontakt